Regulamin

1. Zakupów dokonywać można osobiście w naszym sklepie firmowym przy ul. Jodłowej 42 w Żywcu, spośród dostępnych egzemplarzy. Sprzęt można również zamawiać.

2. Zasady zamówienia
Honorowane są następujące formy zamawiania:
– osobiście w siedzibie naszej firmy
– telefonicznie
– poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://uniwersal.eu

Jeżeli towar odbierany będzie osobiście, zamówienie powinno zawierać informacje o zamówionym towarze, imię i nazwisko zamawiającego, telefon kontaktowy oraz informacje czy konieczne jest wystawienie faktury VAT. Jeżeli towar odbierany będzie wysyłkowo, powyższe dane należy uzupełnić o adres wysyłki.

3. Termin realizacji
Termin realizacji uzależniony jest od dostępności towaru na magazynie. Jeżeli towar znajduje się na stanie, wysyłka dokonywana jest w przeciągu 2 dni roboczych od dnia zamówienia. W przypadku braku towaru na magazynie klient jest informowany o czasie realizacji zamówienia.

4. Formy płatności
Należność za towar może zostać uregulowana przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto. W przypadku przedpłaty realizacja zamówienia następuje w momencie wpłynięcia należności. W przypadku publicznych instytucji oświatowych dopuszczalna jest dostawa sprzętu z opóźnionym terminem płatności.

5. Dostawa sprzętu
Sprzęt wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy DPD pod adres wskazany przez zamawiającego.

6. Odbiór własny
Zamówiony sprzęt odebrać można osobiście w siedzibie naszej firmy. Pozwala to uniknąć kosztów związanych z przesyłką i ewentualnych kosztów pobrania. Inną korzyścią jest możliwość bezpłatnego instruktażu w zakresie: montaż, obsługa, oraz techniki obserwacji.

7. Gwarancja
Wszystkie towary objęte są 2-letnią gwarancją na części mechaniczne i 5-letnią na części optyczne. Nasza firma zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem, oraz samodzielnych ingerencji w układy mechaniczne lub optyczne mogą stać się przyczyną utraty gwarancji. Klient dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt. Wymiana towaru na nowy egzemplarz może nastąpić kiedy sprzęt w okresie gwarancyjnym uległ pięciokrotnemu uszkodzeniu, a uszkodzenie było spowodowane wadami sprzętu i nie powstało w wyniku niewłaściwej obsługi. Elementy uszkodzone, po wymianie stają się własnością serwisu. Aby reklamacja została uwzględniona klient powinien okazać ważną kartę gwarancyjną lub dowód zakupu.

8. Numery kont
Wszelkich wpłat związanych z zamawianym produktem należy dokonywać na jedno z niżej podanych kont
(PLN) PL 77 1020 1390 0000 6502 0745 5795 PKO Bank Polski SA
(EUR) PL 85 1020 1390 0000 6102 0747 6411 PKO Bank Polski SA SWIFT BPKOPLPW
Dokonanie wpłaty na konto inne niż wyżej podane będzie wiązało się z odrzuceniem zamówienia.