Luneta słoneczna

Luneta słoneczna to urządzenie optyczne używane do bezpiecznego obserwowania Słońca. Jest to rodzaj teleskopu, który jest specjalnie zaprojektowany do skupiania światła słonecznego i umożliwia bezpieczne badanie Słońca bez ryzyka uszkodzenia oczu. Lunety słoneczne wyposażone są w specjalne filtry lub soczewki ochronne, które redukują intensywność światła słonecznego i promieniowanie UV, aby uniknąć uszkodzenia wzroku podczas obserwacji.

Kliknij w obrazek, jeśli chcesz zobaczyć całą galerię

Obserwowanie Słońca jest niebezpieczne dla oczu bez odpowiednich środków ostrożności, ponieważ jasne promieniowanie słoneczne może spowodować trwałe uszkodzenie siatkówki i prowadzić do ślepoty. Dlatego ważne jest, aby korzystać z odpowiednich narzędzi, takich jak lunety słoneczne lub specjalne okulary przeciwsłoneczne do obserwacji Słońca.

Lunety słoneczne są używane przez astronomów, entuzjastów astronomii i badaczy do obserwacji zjawisk słonecznych, takich jak plamy słoneczne, zaćmienia Słońca i tranzyty planet. Oferują one fascynujący wgląd w aktywność na powierzchni Słońca oraz jego atmosferze.

Wykorzystując naszą lunetę, w której zastosowaliśmy profesjonalne filtry, możecie oglądać tarczę Słońca, a na niej plamy i pochodnie w sposób bezpieczny i przyjazny dla oka.

A solar telescope is an optical device used to safely observe the Sun. This is a type of telescope that is specially designed to focus sunlight and allows you to study the Sun safely without the risk of damaging your eyes. Solar telescopes are equipped with special filters or protective lenses that reduce the intensity of sunlight and UV radiation to avoid damaging your eyesight during observation. Observing the sun is dangerous for your eyes without proper precautions because bright solar radiation can cause permanent damage to the retina and lead to blindness. Therefore, it is important to use appropriate tools, such as solar telescopes or special sunglasses for observing the Sun. Solar telescopes are used by astronomers, astronomy enthusiasts and researchers to observe solar phenomena such as sunspots, solar eclipses and planetary transits. They offer fascinating insight into activity on the Sun’s surface and atmosphere. Using our telescope with professional filters, you can view the disk of the Sun, including its spots and flares, in a safe and eye-friendly way.

Parametry:

– obiektyw: 100 mm
– powiększenia: 50x
– waga: 25 kg
– waga z opakowaniem: 30kg
– wysokość: 160cm (domyślnie)
– obrót poziomy: 360°
– wychył pionowy: 60°
– pole widzenia okularu: 72 stopnie
– ilość soczewek w okularze: 5
– powłoki na okularze: FMC
– kolor: srebrny szary młotkowy

Podobne wpisy