Skip Navigation
 

zasady zakupów1) Zakupów dokonywać można osobiście w naszym sklepie firmowym
przy ul. Poniatowskiego 9 w Żywcu, spośród dostępnych egzemplarzy. Sprzęt można również zamawiać.

2) Zasady zamównienia
Honorowane są następujące formy zamawiania:
- osobiście w siedzibie naszej firmy
- telefonicznie
- poprzez formularz w sklepie internetowym


UWAGA!!!!!!!! Zamówenia zagranicznych firm tj MEADE ,SOLARMAX - MUSZĄ być sprawdzone aktualne ceny oraz dostępność !!!!!!!!!!!!

Jeżeli towar odbierany będzie osobiście zamówienie powinno zawierać informacje o zamówionym towarze, imię i nazwisko zamawiającego, telefon kontaktowy oraz informacje czy konieczne jest wystawienie faktury VAT. Jeżeli towar odbierany będzie wysyłko powyższe dane należy uzupełnić o adres wysyłki.

3) Termin realizacji.
Termin realizacji uzależniony jest od dostępności towaru na magazynie. Jeżeli towar znajduje się na stanie, wysyłka dokonywana jest w przeciągu 2 dni roboczych od dnia zamówienia. W przypadku braku towaru na magazynie klient jest informowany o czasie realizacji zamówienia.

4) Zakup na raty.
Oferujemy zakupy w systemie ratalnym Lucas.

5) Formy płatności.
Należność za towar może zostać uregulowana przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto. W przypadku przedpłaty realizacja zamówienia następuje w momencie wpłynięcia należności. W przypadku publicznych instytucji oświatowych dopuszczalna jest dostawa sprzętu z opóźnionym terminem płatności.

6) Dostawa sprzętu.
Sprzęt wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy DPD pod wskazany przez zamawiającego adres.

7) Odbiór własny.
Zamówiony sprzęt odebrać można osobiście w siedzibie naszej firmy. Pozwala to uniknąć kosztów związanych z przesyłką i ewentualnych kosztów pobrania. Inną korzyścią jest możliwość bezpłatnego instruktażu w zakresie: montaż, obsługa, oraz techniki obserwacji.

8) Gwarancja.
Wszystkie towary odjęte są 2 letnią gwarancją na części mechaniczne i 5 letnią na części optyczne. Nasza firma zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem, oraz samodzielnych ingerencji w układy mechaniczne lub optyczne mogą stać się przyczyną utraty gwarancji. Klient dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt. Wymiana towaru na nowy egzemplarz może nastąpić kiedy sprzęt w okresie gwarancyjnym uległ pięciokrotnemu uszkodzeniu, a uszkodzenie było spowodowane wadami sprzętu i nie powstało w wyniku niewłaściwej obsługi. Elementy uszkodzone, po wymianie stają się własnością serwisu. Aby reklamacja została uwzględniona klient powinien okazać ważną kartę gwarancyjną lub dowód zakupu.

_____________________________________________________

System podmian

1) Systemowi podmian podlega jedynie produkt firmy Uniwersał.

2) Podmiany odbywają się jedynie pomiędzy sprzętem tej samej klasy (np. teleskop na teleskop).

3) Sprzęt podmieniany jest jedynie z mniejszego na większy ( w sensie parametrów technicznych). Podmiana w drugą stronę nie jest możliwa.

4) Systemowi podmian podlega jedynie sprzęt znajdujący się w ofercie w chwili zgłoszenia chęci podmiany. Sprzęt wycofany z oferty nie może być podmieniany na nowy.

5) Stary sprzęt zgłoszony do podmiany powinien mieć aktualną gwarancję. Sprzęt z wygasłą gwarancją nie może być podmieniany na nowy.

6) Stary sprzęt zgłoszony do podmiany powinien znajdować się w relatywnie dobrym stanie technicznym. Sprzęt mocno uszkodzony nie będzie podlegał podmianie.

7) Podmiana sprzętu odbywa się na podstawie cennika obowiązującego w chwili zgłoszenia chęci podmiany.

8) W przeciągu roku od daty zakupu, jeżeli sprzęt jest w dobrym stanie technicznym nie traci on w tym okresie swojej wartości. W przypadku modeli starszych niż roczne, firma zastrzega sobie prawo do redukcji wartości starego sprzętu.

9) Termin realizacji podmiany to 30 dni. Firma zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu o kolejne 30 dni, bez podania przyczyny.

10) Nowy sprzęt nabyty w systemie podmian posiada nową gwarancje i może ponownie być podmieniany na warunkach zawartych w powyższych punktach.

Używanie nazwy firmy , logo oraz znaków firmowych.

Używanie logo , nazwy , znaków Firmy Uniwersał tylko za zgodą kierownictwa Firmy Uniwersał . Akceptacja warunków zakupów oznacza akceptację postanowień wyżej wymienionych.