Skip Navigation
 
     
 

Oświadczenie Scopedome

Krystyna Uniwersał, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa „Uniwersał" Krystyna Uniwersał, ul. Jodłowa 42, 34-300 Żywiec - jako pozwana w procesie przed Sądem Okręgowym w Olsztynie sygn. akt V OC 57/18 o zaniechanie i usunięcie skutków czynów nieuczciwej konkurencji zgodnie z zawartą Ugodą przeprasza Pana Jacka Palę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ScopeDome Jacek Pala, ul. Jaśminowa 29, 76-200 Słupsk, za: podanie niezgodnych z rzeczywistością danych oraz opisów funkcjonalności produkowanej przez ScopeDome Jacek Pala kopuły astronomicznej ScopeDome, przedstawione w Tabeli porównawczej zatytułowanej: „Porównanie urządzeń: Urządzenia równoważne - Kopuła uniwersał 5.2 m // Urządzenia zgodne ze specyfikacją - Kopuła scopedome 5 m", opracowanej przez Firmę Handlowo-Usługową „Uniwersał" Krystyna Uniwersałw związku z realizacją inwestycji publicznej: „Rozbudowa Zespołu Szkółw Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkółw Dywitach" (BZP nr 93892-2016). Nieprawdziwe informacje zostały przedstawione w toku realizacji ww. zamówienia publicznego wyłącznie w celu nieuzasadnionego zdyskredytowania kopuły astronomicznej produkowanej przez ScopeDome.